Curs V-Ray, curs randare V-Ray Next in 3D Studio Max - Cursuri

Soft EDU

Cursuri Autodesk, Adobe, Web Design, Corel

Go to content

Curs V-Ray, curs randare V-Ray Next in 3D Studio Max

< 3D MAX, AUTODESK >

Nivel de pregătire: expert!

NOU! La achiziția unui curs 3D Studio Max vă oferim gratuit cursul de randare Arnold, și reducere la cursurile de randare V-Ray și Corona Render!

Ce conţine cursul de iluminare şi randare cu V-Ray în 3D Studio Max


Vă oferim 3 DVD cu 9 ore de training video în 46 de lecţii video în limba română, la rezoluţie 1920/1040, împreună cu exerciţii, proiecte 3D Studio Max în stadiul iniţial respectiv final, pentru a putea exersa operaţiile demonstrate în lecţia respectivă.

Cursul reprezintă o demonstraţie completă şi eficientă a lucrului cu V-Ray Next în randarea foto realistă cu 3D Studio Max, randarea arhitecturală şi de studio, tur virtual arhitectural interactiv, studii de caz, soluţii de bună practică, tehnici de lucru la nivel expert, inclusiv automatizarea setărilor V-Ray prin scripturi profesionale extrem de uşor de folosit, care duc la o economie a timpului de render, dar mai ales la o reducere extraordinară a curbei de învăţare şi a timpului de lucru la randare.
Plecăm de la presupunerea că aveţi abilităţile necesare pentru a opera cu 3D Max în ceea ce priveşte tehnicile curente, ne concentrăm în acest curs pe lumini, materiale şi randare.
În cazul în care sunteţi începător în lucrul cu 3D Studio Max, vă recomandăm să parcurgeţi întâi cursul 3D Studio Max.

Vom învăţa să creem materiale V-Ray, să iluminăm scena în diverse scenarii, folosind diferite soluţii pe care le comparăm, dar mai ales vom învăţa să randăm scene complexe la calitate foto realistă, în timp minim. Vom stabili cele mai eficiente metode de lucru şi vom defini, în urma studiilor de caz, soluţii de bună practici.
Pe lângă lecţiile video şi proiectele pentru exerciţii, vă oferim şi o bibliotecă de materiale VrayMtl, texturi, fişiere HDRI, IBL, IES pentru lumini, obiecte Proxy, scene preconstruite, dar şi documentaţie Pdf acolo unde este indispensabilă.

Versiunea V-Ray din curs

Versiunile V-Ray anterioare, deşi foarte eficiente, erau extrem de greu de folosit datorită multitudinii de parametri şi complexităţii acestora.

Noua generaţie numită V-Ray Next aduce îmbunătăţiri spectaculoase ale imaginii obţinute, reduce timpul de randare datorită unor algoritmi incredibil de eficienţi, dar mai ales este mult mai simplu de operat.
Vom stabili împreună o procedură de lucru, o serie de etape care să vă permită iluminarea şi randarea oricărei scene, oricât de complexă în ceea ce priveşte lumina, geometria sau materialele.
Proiectele 3D Studio Max sunt salvate în versiunea 2018.

Ce este V-Ray

V-Ray Next is the future!
V-Ray este cel mai performant software de randare 3D, este compatibil cu majoritatea aplicațiilor importante de creare a conținutului digital.

V-Ray diferă de alte soluții de randare prin faptul că include atât opțiuni de redare CPU și GPU. V-Ray randează folosind tehnologia adaptivă de urmărire a razelor și particularităţile geometrice, texturile şi luminile scenei pentru a crea imagini la calitatea unei fotografii.
Calculează cu exactitate distribuția luminii, precum și proprietățile fizice ale oricărui material, de aceea  V-Ray reprezintă un motor de randare absolut formidabil folosit în vizualizarea arhitecturală, publicitatea și efectele vizuale pentru film și televiziune, oriunde este nevoie de o imagine de calitate extremă, ceea ce numim randare foto realistă.

De ce V-Ray?

Dintre toate motoarele de randare pentru 3D Studio Max, V-Ray este pe departe cel mai performant, versatil, oferă rezultate incredibil de realiste şi acum, în noua versiune V-Ray Next, are şi o curbă de învăţare rapidă.

Algoritmul versiunii Next este absolut uluitor, având încorporat până şi un modul V-Ray Denoiser care remediază cunoscuta problemă a „zgomotului de imagine” în mod automat, dacă este corect setat.
Iluminarea HDRI se face aproape automat, tot fluxul de lucru este nou si extrem de eficient şi vă invităm să îl descoperiţi în acest curs de top.

Materiale V-Ray

Vom construi materiale procedurale și materiale cu texturi Diffuse, Specular, Bump, Reflection, Refraction, vom sublinia cauzele din care pot să apară unele probleme:
Materiale V-Ray Next render

V-Ray Next Caustics

Efectul Caustics apare la trecerea luminii prin două medii cu indice diferit de refracție, iar V-Ray Next exploatează foarte bine acest efect, pe care îl ilustrăm mai jos:

Ateliere de randare V-Ray

Studiem iluminarea scenelor de interior sau exterior, cu iluminare de zi sau de noapte, folosind diferite scenarii de lumină.
Randarea de zi a unui interior cu două variante de lumină - scene Chaos Grup:

V-Ray, randare exterioară de zi și noapte

Iluminarea și randarea arhitecturală exterioară, de zi și de noapte. Scenă Chaos Grup.

Studiu de iluminare interioară de zi cu V-Ray

Iluminarea și randarea arhitecturală interioară de zi. Scenarii de iluminare, analiză, randare.

Randarea V-Ray cu scripturi

Vom demonstra modul în care putem utiliza rapid scripturi care preiau controlul asupra parametrilor V-Ray în iluminarea globală, acestea ne aduc o uriașă economie de timp atât în randare, dar mai ales în procesul de setare a parametrilor V-Ray.

VR, tur virtual panoramic interactiv

Cu V-Ray și 3D Studio Max putem realiza tururi virtuale interactive, așa numita VR - Virtual Reality.

Pentru incinta iluminată cu surse multiple, randarea V-Ray GI relevă următorul aspect:
VR tur virtual arhitectural

Dar prezentarea sălii de ședință se poate face și interactiv. Deplasați imaginea și rotiți perspectiva folosind butoanele mouse-ului în acest exemplu de tur virtual aici >
Sau click pe imaginea de mai jos:
tur virtual interactiv
La final, vă propunem un exercițiu pentru V-Ray Fur, pentru a crea iarba pe care stă Mazda MX-5. Să comparăm această randare cu cea obținută cu Corona Render.
V-Ray Fur, curs randare V-Ray
Vă sugerăm și un curs de randare foto realistă cu un motor revoluționar, Corona Renderer >

Titlurile lecțiilor video din curs V-Ray Next

  

I Introducere, tehnici de bază

1. Obținerea și instalarea V-Ray, prima deschidere
2. Setări de bază pentru materiale și lumini – panoul de setări Light, Target Light, dimensiunile emițătorului de lumină, Directional Rectangle Disk Light, Shadows – umbre, Decay – atenuarea luminii, atribuirea unui material V-Ray, parametrii materialului Diffuse, Glossines, Translucency, Reflect, Refract, Metalness, IOR. Randarea V-Ray pe regiuni, modul în care transparența obiectului afectează consistența umbrelor
3. Lumini V-Ray de tip ambiental, Vray Sun Environment, lumini clasice Target Direct, V-Ray Ambient Light, combinarea mai multor surse de lumină pentru randare fotorealistă, utilizarea Light Lister
4. Exercițiu de iluminare interioară cu V-Ray Sun și V-Ray Direct prin V-Ray Physical Camera, gestionarea luminilor cu Light Lister, metoda V-Ray Quick Render Setup pentru setarea iluminării globale, accesarea panoului de iluminare globală
5. Iluminarea scenei cu mai multe surse, gestionarea echilibrului dintre lumini

II. Setări avansate ale materialelor și luminilor, iluminarea globală

6. Setări ale luminilor la nivel expert Primary și secondary GI render settings, Brute Force, Irradiance Map, Ligh Cache
7. Gestionarea luminii care pătrunde prin mai multe ferestre de acces, modificarea contrastului umbrelor, studiu de caz. Iluminarea cu două surse V-Ray Direct, respectiv cu Direct Light, studiul luminii prin texturi de opacitate
8. Interactive Rendering Mode – corespondentul lui Active Shade Mode, Vray Physical Camera, V-Ray Sun, reglarea parametrilor pentru lumină, ambient și umbre pentru materiale opace, transparante și refractive
Obs: pentru a nu selecta de fiecare dată viewportul pe care lucrăm, parcurgeți în avans începutul lecției 22, pemntru activarea IPR
9. Setarea materialelor V-Ray: materiale cu texturi, materiale transparente
10. Materiale transparente, crearea unui material realist din sticlă transparentă, colorată, înghețată
11. Materiale metalice, transparență, reflexii și refracții, Fresnel IOR, motoare primare și secundare de render
12. Analiza balanței de lumini dintr-o scenă, aportul pe care îl aduce fiecare sursă de lumină și modul în care se influențează reciproc, propagarea umbrelor și a reflecțiilor, accesarea bibliotecilor de materiale
13. Punem lucrurile cap la cap. Procedeul de lucru în procesul de render, echilibrul dintre calitatea imaginii și timpul de randare, setări esențiale – nu ratați această lectie! V-Ray GPU versus CPU
14. Aplicații ale randărilor cu HDRI și lumină texturată HDRI, aplicații ale materialelor
15. Caustics: obținerea efectului de reflectare a fotonilor pentru obiecte transparente, fenomen, procedură, setări. Randare a unui obiect transparent cufundat într-un mediu lichid – bazin. Salvarea Photon Map pentru randarea de animatie
Observație: Post procesarea renderului pentru corecții caustics, în lecția 27
16. Setarea avansată a degradării luminii - Light Decay, Light Attenuation, conține și lecția 152 din cursul 3D Studio Max
17. V-Ray Scene Converter, setarea opțiunii din Customize User Interface

III. Ateliere de iluminare și randare

Vom studia  diferite ipostaze de lumină de zi și de noapte pentru randări exterioare și interioare, vom popula scenele complexe cu diferite emițătoare generând diferite scenarii de iluminare, vom studia în detaliu parametrii surselor de lumină și modul în care influențează ambianța generală, umbrele, strălucirile, texturile, reflexiile.
Pe acest pretext, vom preciza noțiuni practice importante, indispensabile producției de cea mai înaltă calitate.
Vom stabili câteva scenarii de bună practică pe care să le urmăm.

Atelier 1, iluminare interioară de zi și de noapte, proiectul „apartament”

18. V-Ray Scene convertor, analiza scenei, a luminilor și a materialelor / texturilor, randarea de evaluare. Tehnica celor 3 surse de lumină Key light, Fill light, Back Light
19. Randare interioară de zi, lumini, materiale, override material. Setări pentru evaluarea preliminară a scenei, corecţii, setări pentru evaluarea finală, randarea la calitate extremă a scenei.
Consideraţii teoretice, exemple practice pentru randarea foto realistă pentru imagini statice şi pentru animaţie, referitoare la  Image Sampler Bucket versus Progressive, Light Cache Subdivisions, Retrace Value, filtre Area, Catmull-Rom, Netravali, Blend, Soften.  
Noise si Moire.
Filtre de animare DMC.
20. Studiu de iluminare alternativă pentru scena de interior, înlocuirea luminii V-Ray Direct şi V-Ray Sun cu lumina clasică Direct Light. Consecinţe, setări, studiu de caz, comparaţia aportului pe care îl aduce la lumina globală Vray IES versus Vray Dome Light, studiu de umbre;
Atenție! în situația în care exportul renderului se salvează în mod total eronat față de ceea ce avem în render, soluția este setarea Gamma & LUT options, descriem cauzele și procedura de rezolvare
21. Iluminarea interioară de noapte cu V-Ray Dome și V-Ray Sky, aportul pe care îl aduce fiecare lumină în scenă

Atelier 2, iluminare exterioară de zi și de noapte, proiectul „clădire de sticlă”

22. IPR – Interractive Render Production Mode, utilizarea rapidă a scurtăturilor din V-Ray toolbar, utilizarea interactivă a V-Ray Sun împreună cu Dynamic Sky Environment Map pentru a genera o varietate de scenarii de lumină realistă
Identificarea obiectelor şi materialelor dintr-o scenă dens populată, atribuirea de materiale obiectelor, utilizarea corectă a Scene Materials
23. Randarea de producție a scenei din acest atelier, corecția de culoare, tonalitatea, saturație, balans de alb, expunere, contrast, nivele și curbe de culoare a randării din Render Setup și din VFB Color Correction, salvarea și încărcarea unui fișier de corecția culorii
Utilizarea ferestrei History din VFB, salvarea mai multor etape ale randării
Parametrii camerei V-Ray
V-Ray Denoiser, utilizarea sa în imagini și animație pentru reducerea timpului de randare
24. Atelier pentru iluminarea de noapte, construirea luminilor de la zero, folosim lumini și instanțe ale lor V-Ray Dome Light, V-Ray Sphere Light, HDRI
25. Lumini de tip IES (Illuminating Engineering Society), încărcarea unui fişier IES, setarea finală a iluminării globale de noapte, renderul de producţie, căi de corecție a noise și artefactelor de imagine, simularea corpurilor de iluminat active cu V-Ray Sphere
26. Observație: Post procesarea renderului pentru corecții care nu au fost sesizate în randarea de producție, exportul unor elemente izolate în randare cu canal Alpha, prelucrarea în Adobe Photoshop
27. Observație: Post procesarea renderului pentru corecții caustics, cu Adobe Photoshop

Atelier 3, dormitor, proiectul „bedroom”

28. Atelier pentru iluminarea de zi a unei incinte, studiem metoda clasică de construire a unui background comparativ cu metoda HDRI, construim sistemul de lumini cu Target Direct și V-Ray Dome Light, studiem metoda de randare preliminară cu Material Override și IPR
Metode de reglaj inițial al luminii primare, V-Ray Modify – shutter speed comparativ cu Auto Exposure Camera din Render Setup.
29. Analiza construcției scenei interioare, metoda Merge File, structurarea scenelor complexe
30. Definitivarea sistemului de lumini, reglajele finale, randarea de producție a acestui sistem de iluminare  
Definitivarea iluminării globale cu Direct Light şi V-Ray Dome Light, explorarea opţiunilor V-Ray Auto Exposure şi Automativ White Balance, comparaţia randării IPR faţă de randarea clasică, balansul parametrilor Noise Threshold – Vray Denoiser
Definirea Adaptive Dome Light!
31. Iluminarea de zi a scenei interioare cu o altă solutţie, V-Ray Sun şi  V-Ray Dome Light, studii de lumină, modul în care parametrul Multiplier din V-Ray Sun influenţează contrastul şi consistenţa umbrelor, analiza comparativă a randărilor din acest atelier
32. Randarea cu setări ultra exigente pentru V-Ray Sun. Oprirea temporara a randarii – resume render
33. Studiem următoarea soluție de iluminare cu V-Ray Plane Light. Caracteristicile luminii Plane Light
34. Randarea aceleiași scene cu Plane V-Ray Light comutat la Luminous Power, pentru accentuarea contrastului umbrelor. Post procesarea renderului cu canal Alpha, exemple de rele practici

Atelier 4, randarea scenelor complexe cu scripturi de eficientizare

35. Iluminarea și randarea sceneleor complexe, cu geometrie excesivă, proxy objects, vegetație. Automatizarea și eficientizarea setărilor V-Ray cu ajutorul scripturilor.
Obținerea, instalarea și particularizarea interfeței scriptului
36. Tur al scriptului folosit pentru optimizarea randării, presetări, modul în care presetările rapide influențează parametri de bază și cei avansați V-Ray
37. Aranjarea luminilor în scena acestui atelier, definitivarea setărilor de iluminare, randarea de evaluare şi randarea finală cu V-Ray, recapitularea fluxului de lucru iluminare – randare
38. Rafinarea scenei, randare V-Ray în două variante de calitate, randarea cu scriptul de Render, comparaţie a timpilor de randare, analiza posibilităţilor scriptului
Modul în care putem folosi acest script care preia total controlul asupra  V-Ray pentru a învăţa eficient şi rapid cum să randăm cu  V-Ray la calitate foto realistă.
Obs: setarea excesivă a parametrilor de Render duce la creșterea nejustificată a timpului de randare, demonstratie

IV. Randarea animației, directii de lucru

39. Principiile randărilor pentru animație: tipuri de camere V-Ray, animarea camerei, tipuri de animație fly through sau full, setarea dimensiunii și standardului de film, render output – salvarea randărilor ca secvență de imagini
40. Randarea animației cu V-Ray, setări ale celor două motoare de randare, construirea unei hărți de iradianță incrementale, salvarea și utilizarea acesteia, randarea unei secvențe de imagini, post procesarea video a secvenței
41. Antiflickering: setări la nivel expert pentru reducerea flickering – pâlpâirea animației, defect des întâlnit in grafica 3D, metode de lucru, setări ale parametrilor și explicatiile asociate, salvarea Irradiance Map și reutilizarea sa
Noțiuni teoretice asociate
42. Randarea animației cu scripturi specializate, metoda Camera Fly
43. Idee: randarea scenei întregi, animarea ulteriorară a unei porțiuni apoi randarea acelei porțiuni pe regiuni – lecție opționala
44.  Principiul de randare a animației cu scripturi specializate, metoda Full Animation, pregătirea scenei V-Ray Fur.

Bonus:
46. Materiale avansate V-Ray
Curs randare V-Ray in 3D Studio Max
Back to content