Curs de randare Arnold in 3D Studio Max - Cursuri

Soft EDU

Cursuri Autodesk, Adobe, Web Design, Corel

Go to content

Curs de randare Arnold in 3D Studio Max

< 3D MAX, AUTODESK >

Nivel de pregătire: mediu - avansat

NOU! La achiziția unui curs 3D Studio Max vă oferim gratuit cursul de randare Arnold, și reducere la cursurile de randare V-Ray și Corona Render!

Ce conține cursul Arnold Render

Vă oferim 4 ore de training video în 20 de lecţii video, la rezoluţie 1920 / 1040, împreună cu exerciţiile necesare învăţării randării Arnold.
Vom acoperi toate aspectele legate de noul motor de randare, începând de la interfaţă, crearea de materiale spectaculoase, realiste, până la iluminarea scenei şi semnificaţia parametrilor de randare, vom demonstra aceste lucruri în scene de complexitate crescândă, până în punctul în care veţi putea utiliza Arnold la nivel profesional în randarea scenelor de studio sau a celor arhitecturale, inclusiv iluminare globală GI.

În completarea cursului 3D Studio Max, vom trata aspecte avansate legate de Render. Cursul de randare cu 3D Studio Max se adresează celor care au dobândit cel puțin un nivel mediu de utilizare a programului.
Plecând de la pesupunerea că ați dobândi deja deprinderi de lucru cu acest program și puteți crea propriile scene, acest curs nu va conține exerciții în stadiul inițial respectiv final - majoritatea lecțiilor vor utiliza scene modelate în curs 3D Studio Max.

Pe lângă lecţiile video, vă oferim proiecte 3D Studio Max salvate în versiunea 2018, materiale Arnold, texturi, fişiere HDRI pentru lumini.
Vă sugerăm şi cursul de randare cu V-Ray Next, adresat profesioniştilor, producătorilor exigenţi, care doresc să obţină produse vizuale de calitate extremă, la nivel foto realist.

Ce este Arnold?

Produsul final al modelarii 3D este o imagine sau un film, pentru care este necesară operaţia numită randare. Randarea poate fi obţinută prin mai multe metode, pluginuri sau motoare de randare: Scanline, Silver, Mental Ray, iRay, Arnold, Black Ray, Corona, V-Ray.
Pentru versiuni până la 2018, nVidia oferă motorul de randare Mental Ray în mod gratuit. Arnold, dezvoltat de Autodesk, este un motor de randare inclus în 3D Studio Max începând cu versiunea 2018, care înlocuieşte motorul de randare Mental Ray.
  
Arnold este un renderer avansat de tip Monte-Carlo Raytrace, construit pentru cerințele de imagine, animație și efecte vizuale. Co-dezvoltat inițial cu Sony Pictures Imageworks și acum principalul lor render, Arnold este utilizat în peste 300 de studiouri din întreaga lume, inclusiv ILM, Framestore, MPC, The Mill și Digic Pictures. Arnold a fost interpretul principal pe zeci de filme de la Monster House și Cloudy with a Chance of Meatballs to Pacific Rim and Gravity. Este disponibil ca redare independentă pe Linux, Windows și Mac OS X, cu plug-in-uri acceptate pentru Maya, 3ds Max, Houdini, Cinema 4D și Katana. Este un renderer interactiv încorporat pentru Maya și 3ds Max.

Arnold este robust și poate funcționa în mod fiabil cu scene complexe şi poate oferi randari de calitate bună, dar timpii de randare sunt uneori prea mari.  
Cea mai importantă caracteristică Arnold este curba de învăţare extrem de rapidă, datorită concepţiei acestui program.

Modul de lucru Arnold este total diferit de Mental Ray.

De ce Arnold

Deşi diferă total de modul în care am învăţat să structurăm materialele în Mental Ray sau V-Ray, luminile sunt diferite, modul de operare este nou, rapiditatea cu care se învaţă şi mai ales  uşurinţa cu care se randează îl fac un program folosit de cei care nu investesc un buget mare de timp şi bani pentru render, dar doresc rezultate cel puţin mulţumitoare.

Materiale Arnold

Modul în care se construiesc materialele procedurale și se atribuie texturi în Arnold este total diferit de cel în care se lucrează în Mental Ray.
Demonstrăm aceste proceduri pas cu pas, astfel încât să puteți realiza propriile materiale cu opacitate sau transparență, strălucire, reflexii, indice de refracție, texturi de relief sau dislocare.
Dacă nu doriți să aprofundați acum structura materialelor, vă oferim o bibliotecă MaxToA din care să puteți pur și simplu importa materiale.
Pentru materiale și lumini create cu Mental Ray, utilitarul Scene Converter le transformă imediat în materiale Arnold.
Materiale Arnold Render

Randare Arnold

Randarea cu Arnold poate oferi rezultate fidele, realiste. Detaliile sunt foarte bine evidențiate în ceea ce privește distribuția și atenuarea luminii, calitatea umbrelor, reflexiile, iluminarea globală.

Sistemul de lumini este mult simplificat, practic există un singur tip de lumină Arnold.

Pentru scenele iluminate în Mental Ray, utilitarul Scene Converter le transformă imediat în lumini Arnold.

Materiale si randare Arnold

Randare arhitecturală Arnold

Atelier de iluminare, materiale și randare.
Randarea unor scene complexe, cu materiale procedurale și texturi, lumini Arnold

Randare arhitecturala Arnold  3D Studio Max

Randare arhitecturală V-Ray

Pentru randări arhitecturale sau de studio de cea mai înaltă calitate, vă propunem cursul de randare cu V-Ray >
O alternativă care merită toata atenția este noul render Corona Rocks, pentru care vă oferim un curs aici >

Titlurile lecțiilor video din curs de randare cu Arnold 3D Studio Max


I. Introducere
1. Introducere – Mental Ray și iRay suport, căi de obținere gratuită a pluginului pentru versiuni mai noi decât 2017, prezentarea cursului, setări preliminare ale programului
2. Motoare de randare Mental Ray, Arnold, Corona, V-Ray. Instalarea Arnold pentru diferite versiuni 3D Studio Max, critical update, accesarea unei biblioteci de materiale Arnold, atribuirea Arnold ca motor de randare și Active Shade Render

II. Setarea luminilor, Materiale, Texturi
3. Construim prima scenă simplă, comutăm Render și Active Shade la Arnold, așezăm o primă lumină și studiem setările primare ale acesteia, atribuim un material Arnold Standard Surface si studiem balanța între setările de intensitate și expunere
4. Setări generale Arnold, reducerea Noise, atribuirea materialelor Standard Arnold Surface, Specular Reflections, culoarea și temperatura luminii, dezvoltarea umbrelor, forme ale emițătorului de lumină, reglarea intensității și a expunerii luminoase
5. Setarile surselor de lumina, exemple practice pentru forma emițătorului de lumină, pentru echilibrul dintre setările de intensitate și expunere, poziționarea sursei de lumină
6. Combinarea mai multor surse de lumina, Skydome, utilizarea Active Shade Mode
7. Generarea de materiale prin alocarea texturilor: texturi Difuse, Normal Map, Bump 2D, Bump Map, setarea Bump și Displace, 3 metode de lucru
8. Crearea materialelor cu Diffuse Color și Specular Reflections, setarea IOR, reglarea Noise cu ajutorul luminilor multiple, materiale cu transparență difuză - Transmission
9. Atribuirea de texturi obiectelor, materiale pe bază de texturi si coordonate de mapare, reglarea texturilor, UVW, materiale procedurale transparente – lichide, IOR, Environment Map
10. Materiale Coat – Clear Coat, setările pentru materiale opace și transparente, iluminarea scenei cu HDRI Environment
11. Exercitiu de iluminare cu mai multe surse dedicate pentru Diffuse, Specular, utilizarea Skydome, HDR, diffuse contribution=0, specular 1. Metodealternative de iluminare ambientala cu HDR
12. Exercitiu: Platic Paterial, setarea proprietatilor materialului conjugat cu setarile de lumini, utilizarea materialelor MaxToA, creearea propriului material

III. GI – Global Illumination, iluminarea golbală
13. AOV: Arbitrary Output Variables Manager
14. Setarea scenei de exercițiu, atribuirea primară a materialelor, setarea luminilor de bază
15. Panoul de setări GI, explorarea parametrilor, setări de randare avansată; vom explora fiecare parametru de render / GI și vo, constata efectele setărilor avansate pentru randare realistă
16. Randarea finala scenei, utilizarea obiectelor BIM, lumini HDR, exportul renderului cu canal Alpha, înlocuirea cerului din render în Photoshop
17. Global Illumination, setări de iluminare globală pentru obiecte transparente cu indice de refracție diferit, obiecte cu strălucire, buncing light, lumini HDR în iluminarea globală, calitatea randării – studiu de caz, post procesarea renderului, căi de reducere a timpului de randare.
8. Randarea arhitecurală Arnold, recapitulare
19. Mental Ray pentru 3D Studio Max 2018, obținerea și instalarea MR
20. Exercițiu de render GI
Curs randare Arnold si 3D Studio Max
Back to content